صهیونیسم تجلی شیطان در جهان

بی شک صهیونیسم تجلی شیطان در جهان و مظهر دین ستیزی در دنیای امروز است. عقاید ماسونی در نوشته ها و گفتار شخصیت های در صحنه این تفکر ماهیت این جریان را برای همگان روشن کرده است. حاشا به غیرت  مردمانی که به ستیز با این غده سرطانی حتی به یک تشر هم خرده میگیرند و طرح  مثال کوچکی از دروغگویی های انها را ذیل سوال از افسانه هولوکاست بر نمی تابند. بله به یاد داریم که طرح  مسئله هولوکاست به عنوان یک سوال از طرف رییس جمهور که با ترشرویی برخی از داخلی ها مواجه شد. در زیر اشاره ای به تفکرات ماسونی و صهیونیسم و گفتار های انها میکنیم شاید تلنگری باشد جهت  جریان خون در رگ غیرتمان.

مرگ بر اسراییل

هدف ما این است که دولتها و ملّتها را بر پایه انکار خدا تأسیس کنیم(1)

هدف ماسونیسم برپائى نظام جمهورى لامذهب بودن در جهان مى‏باشد(2).

اگر من یک رهبر عرب بودم، هرگز موافقت نامه ای را با اسرائیل امضا نمیکردم. طبیعی است: ما کشورشان را گرفته ایم. درست است که خدا وعده آن را بهما داد، اما این چه ربطی به آنان دارد؟ خدای ما خدای آنان نیست. یهودیستیزی، نازیها، هیتلر، آشویتس وجود داشته است، اما آیا خطای آنان بود؟
آنان جز یک چیز نمی بینند: ما آمده ایم و کشورشان را دزدیده ایم. چرا ما را بپذیرند؟
2نوامبر۱۹۱۷دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل

بین خودمان باشد، باید روشن باشد که در این کشور جایی برای هر دو مردمنیست. اگر اعراب در این کشور کوچک باشند، به اهدافمان دست نخواهیم یافت. هیچ راهی جز انتقال اعراب از اینجا به کشورهای همسایه وجود ندارد همه آنانحتی یک روستا و یک قبیله هم نباید بماند.
جوزف ویتز، رئیس اداره استعمار آژانس یهود، ۲۹ سپتامبر ۱۹۶۷

 طبیعت انسان میل به محرمات و شهوترانى است و این وظیفه ما است که درجهحرارت شهوت را در جامعه بالا ببریم، تا اینکه به تمام مقدّسات خود کافرگردند.
تنها از این راه مى‏توان افراد را براى ورود و جذب در حزب آماده کرد(3).

چگونه می توانیم سرزمینهای اشغالی را باز پس دهیم؟ کسی نیست که به او برگردانیم.
گلدامایر ۸ مارس۱۹۶۹

بن گوریون در سال ۱۹۴۸ هشدار داد باید کاری کنیم که آنان (فلسطینیان) دیگرباز نگردند. وی با دادن اطمینان خاطر به صهیونیستها در این مورد کهفلسطینیان هرگز به خانه هایشان باز نخواهند گشت، گفت: پیران خواهند مرد وجوانان فراموش خواهند کرد.
روستاهای یهودیان به جای روستاهای اعراب ساخته شد. حتی نمی توان نام اینروستاهای عرب را متوجه شد و من شما را مقصر نمی دانم چون کتابهای جغرافیادیگر وجود ندارد. نه فقط این کتابها وجود ندارد، بلکه روستاهای عرب نیزدیگر نیستند. ناهال به جای محلول سر برآورد با کیبوتزگوات به جای جبات،کیبوتز سارید به جای هونیفیس و کفار یهوشوا به جای تل اشمن، نقطه ای نیستکه قبلاً در آن جمعیت عرب ساکن نبوده باشد.

موشه دایان ۴ آوریل ۱۹۶۹
چیزی به نام فلسطینیان وجود ندارد، آنان هرگز وجود نداشته اند؟

نتیجه جنگى که بر علیه (دین) آغاز کرده‏ایم، جدائى دین از سیاست است(4)

گلدامایر نخست وزیر اسرائیل ۱۵ ژوئن ۱۹۶۹
من شباهتهای زیادی را در سرکوب سیاهپوستان در آفریقای جنوبی و فلسطینیان می بینم.

سالخوردگان را اهمیّت نداده و نسل جوان را دریابید، سعى کنید نوجوانان وجوانان را به مجالس خود جلب کنید، تا تعالیم حزب را در کودکى و جوانىبیاموزند(5).

اسحاق رابین ۲۳ اکتبر ۱۹۷۹
اسرائیل باید از سرکوب راهپیمایی هادر چین بهره برداری می کرد، یعنی زمانیکه توجه دنیا به این کشور معطوف شده بود و انفجارهای بزرگی را در میاناعراب صورت می داد.

انطباعات دوران کودکى، هرگز فراموش نمى‏شود و باید افکار خود را در آندوران به جوانان تزریق نمائیم و آنها را دور از دین و خدا و مقدّسات تربیتکنیم(6).

 ١. کنفرانسى که به یادبود اعلامیه حقوق بشر در سال1889 تشکیل شد.

٢.
کنفرانس ماسونیسم جهانى، سال1900.

٣. از سخنرانى ماسونى بزرگ آقاى (بیکزتو) در سال1921.

۴.
مجله آکاسیا، سال1903.

  ۵-
از تعالیم ماسونیسهاى آزاد (Freemasonery).

۶.
از تعالیم (فیلنى) ماسونى.

 

/ 5 نظر / 18 بازدید
رضا اسدی

به نظرم ما یک صهیونیسم هم در داخل داریم که صهیونیسم اسلامی آقای مصباح یزدی هست!

بنده

بسیار مفید بود. ممنون. با اجازه به این مطلب شما لینک می دهم.

بنده

آقای مصباح یزدی، یکی از علمای بزرگ اسلام در عصر حاضر هستند. می توانید نظر رهبر انقلاب و بسیاری از علما را در مورد ایشان، مطالعه کنید. اگر ادعایی دارید، باید آنرا مستدل بیان کنید نه اینکه تهمتی بزنید و تخریبی انجام دهید و بروید.

بنده

به آقای رضا اسدی: آقای مصباح یزدی، یکی از علمای بزرگ اسلام در عصر حاضر هستند. می توانید نظر رهبر انقلاب و بسیاری از علما را در مورد ایشان، مطالعه کنید. اگر ادعایی دارید، باید آنرا مستدل بیان کنید نه اینکه تهمتی بزنید و تخریبی انجام دهید و بروید.

ره گذر

بسیار مفید و قابل تامل بود